Montaj ve onar?m hizmetleri

Le montage des turbine s`effectue seulement des compagnies qui possedent le licence necessaire parce que apres l`installation du generateur la garantie prise en valeur est celle de l`entreprise ou bien de la comagnie qui effectue le montage. Ces travaux exigent un equipement specifique parce que l`hauteur du mat meteo est variable de 32 a 120 m. Le montage precis des elements lourds de generateurs s`effectue grace a un elevateur specifique. Souvent, tels elevateurs sont deplaces des autres endroits, meme d`autres pays. Ayn? zmanda da boyle isler ozel ekipman gerektirmektedir nedeni de mactalar?n yuksekligi 32-120 metre aras? olmas?d?r.Bu yukseklikte buyuk cisimleri dogru monte etme:jeneratoru ve gondolu,pervaneleri vs.monte etmesi sadece yuk kapasitesi buyuk  ozel vinc arac?l?g?yla olmaktad?r.Cogu zaman monte isleminin gerceklesmesi icin  bu tip  vinclerin  baska ulkeler’den  getirilmesi gerekir.

Servis

Her turlu ekipman,ozellikle de elektrik sektoru  icin,ruzgar jeneratorlerinin surekli hizmete ve bak?ma ihtiyaclar? vard?r.Normalde bu y?lda iki kez gerceklestirilmektedir.Bu tak?m servis islemleri s?ras?nda yap?lacak islerin genel bir ozeti c?kar?lmaktad?r ve ayn? zamanda da ekipman muayenesi ve jeneratorun  eletronik parcalar? icin  islemci’den bilgi toplanmaktad?r.

600kWt-800 kWt ruzgar jeneratorleri icin yap?lan monte islerinin ortalama maliyetleri.

Proje ve genel isler(malzemeler de dahil)

25.000-30.000 Euro

monte etme islemleri

15.000-18.000 Еuro

kargo vinc Degeri

Vinc’in yuk kapasitesi

625 Tons

Kol uzunlugu

80 m+20 m

Vinc teslimi fiyat?(1km icin)

50-60 Еuro

moto/saat icin maliyet 1

500-550 Еuro

Nakliye ve montaj kosullar? sozlesme ile belirlenir.Nakliye islemi ozel araclarla gerceklesmektedir. Ruzgar jeneratorleri insaat ve tesisat isleri’nin maliyeti jeneratorun gucune,iletim hatt?’n?n uzakl?g?na  ve arazi topografyas?na bagl?d?r.Uzmanlar?m?z h?zl? ve kaliteli bir sekilde butun saptamalar? yapacaklard?r.