MACTALAR

 

Tan?m

Toplam fiyat

8 metrelik macta

1

Boru F114/6mm – 2m.l.. х 15.98 kg/m.l.=31.96kg

2

Boru F219/6mm – 3 m.l х 31.52kg/m.l.=94.56kg

3

Boru Ф219/6mm – 3 m.l х 31.52kg/m.l=94.56 kg

4

Flanets 150mm 0.15х0.15х46.80kg/m.kare.=1.053kg./adet х 1adet

5

Flanets 500mm 0.5х0.5х46.80kg/metre kare.=11.7 kg./adet х 5adet

6

Planka 0.5х0.5х93.60kg/metre kare.=23.40kg

Toplam

374,47

7

Площ за боядисване на 8 метрова кула

m.kare 12,29

Fiyat

800 euro

Tan?m

Toplam fiyat

9 metrelik macta

1

Boru F89/5мм -9m.l. х 10,35 kg/m.l.=93,15kg

2

Flanets

3

Меtal ip F8

4

Gerici

5

Asa oynar basl?k

6

Planka

7

Metal ip tutucusu

Fiyat

600 еuro

Tan?m

Toplam fiyat

12 меtrelik macta

1

Boru F325/8mm- 2х3.14х0.1625=1.0205metre kare.

2

Boru F480/8mm - 2х3.14х0.24=1.5072 metre kare

3

Boru Ф630/8мм - 2х3.14х0.315=1.9782кв.м.

4

Flans 243mm 0.243х0.243х62.40kg./metre kare.=3.68kg 1 adet х  1 adet.

5

Flans 940mm 0.94х0.94х62.40=1 adet 55.14кg х 5 adet.= 275.70 adet

6

strap 0.94х0.94х109.20 kg./metre kare.=96.49kg

Fiyat

1500 еuro

Tan?m

Toplam fiyat

18 metrelik macta (boru)

1

Boru  Ф430/10mm - 2х3.14х0.215=1.3502m kare   1 l.  х 6 l.=8.10m kare  х 78кг./m.=631.80 kg

2

Boru Ф810/10 mm - 2х3.14х0.405=2.5434m.kare  1  l х 6 l=15.26 m,kare. х 78kg/m. kare=1190.28 kg

3

Boru Ф630/10 mm - 2х3.14х0.315=1.9782m kare  1 l. х 6 l.=11.87m kare х 78kg/m kare.=925.86 kg

4

Flans 500mm 0.5х0.5х78kg/m kare.=19.5kg./adetх 1 adet = 19.5 kg

             Toplam kg.

870,01

5

 Boyama alan? 18 metre kule

Fiyat

2800 euro

 

Tan?m

Toplam fiyat

Piramidal   18 metrelik macta(birlestirebilinir parcalar)

1

Boru F32/3  77,45m.

2

Boru F40/4  44,10m.

3

Boru F50/4.5 1.8m

4

Ayak plakalar? 3 adet.

5

Diagonal plakalr? 54  adet .

Toplam kg.

553,72

6

Vida M8/60

 

7

Vida М10/90

 

8

C?vata М8

 

9

C?vata М10

 

10

18 metrelik kule boyamas?

 

Fiyat

2800 euro

BORU MACTA
PIRAMIDAL MACTA