Yat?r?m hesaplamas?

Musteriin isteklerine gore  firmam?z?n uzamnlar? taraf?ndan istenilen ruzgar jeneratorleri icin gereken sermaye   arast?rmalar?  ve hesaplamalar yap?labilir. Yapt?g?m?z hesaplamlar:
  • Finans kazanc?
  • Likiditeyi gosteren diagramlarla para gelirini hesaplama
  • Yap?lan yat?r?mlar(kWt)
  • Kazanc- KDV odemesi gerceklestikten once ya da sonra,bu veri diagram yard?m?yla hesaplanabilir
  • Uretim hesaplamalar? ve guc bilgileri
Satndart olarak hesaplamalar 20 y?ll?k bir sure icin yap?l?r.fakat musterir’nin isteklerine gore arast?rmalar farkl? zaman dilimleri icin de yap?l?r. Islem’den gecmis bilgiler  kredi icin Avrupa fonun’dan 20%  para donusumu  sags?yoruz.

Hesaplama ile ilgili sorular?n?z icic bizimler irtibata gecebilirsiniz.