Finans

Enerji saglama projeleri genellikle buyuk finans kaynaklar? gerektirir ve bunlar da herzaman isletme sermayesi arac?l?gyla saglanamamaktad?r.Sirketimizle is birligi yapman?n avantajlar?ndan biri de musterilerimize yat?r?m yapma alan?nda yard?mc? olmam?zd?r. Isbirligi gerekli olma halinde,kosullara bagl? olarak,size farkl? finansman mekanizmalar? sunabiliriz.Banka kredileri, jenerator sat?n alma halinde taksit yapma imkanlar?,hisse  ya da projenin bir bolumunu sat?n alma imkan?. Sirketimiz Green World Group taraf?ndan finanse edilen projelerde zorunlu olan 3 kosul vard?r ’’arazi-ag-tarife’’:
  •  Ruzgar park? insa etmek icin uygun arazi sat?n alma ya da uzun sureli kiralama olas?l?g? bulunmas? gerekmektedir;
  • Ruzgar par?k?’n?n elektrik ag?na kat?labilmesi ve elektrik kaynag? olarak tescillenmesi  icin yerel elektrik ag? sirketi ile  anlasma yap?lmas? gerekmektedir ;
  • Ruzgar park?’n?n urettigi elektrigin al?c?s?’n?n belirlenmesi gerekmektedir (yerel sirket,yonetim vs.)Ve onunla sat?n alacag? elektrik icin 10 y?ll?k anlasma yap?lmas? gerekmektedir( guncel 1kwt/saat fiyatlar? kapsam?nda)
Boyle projelerin finansman?,profil bucceleri ya da yat?r?mc?  firmalar yard?m?yla gerceklesmektedir. Projenizin finansman olas?l?klar?n? trat?sabilmemiz icin bizimle irtabata gecip konu hakk?nda detaylar? bildirmeniz gerektirir. Eminiz ki,ortak cal?smalar?m?z sonunda dogru sonucu rahatl?kla bulacag?z.

TASARIM                       MONTAJ VE SERVIS