TASARIM

Ruzgar enerjisi yard?m?yla elektrik enerjisi elde etme projelerinde dikkat edilmesi gereken onemli noktalar:
  • Ruzgar enerjisi kullan?m?’n?n nekadar yararl? olacag?;
  • Verilen arazinin ruzgar verilerinin nekadar dogru oldugu(ruzgar kaynaklar?).Ayn? zamanda da ek arast?rmalar gerekmektedir-genellikle bu arast?rmalar daha buyuk jeneratorler icin yap?l?r ve projeye yat?r?lan sermayelerin geri donusunu hespaplamak icin yard?m?c? olurlar;
  • Uretilen elektrigin hangi alanlarda kullan?lacag?:gunluk hayat,endustri ya da sat?s amac?yla;
  • Baska kaynaklar yard?m?yla elektrigin rezerve edilmesi;
  • Gunumuz endustrisinde uretilen ruzgar jeneratorleri modellerin’den secim;
  • Is ak?s?n? planlama(IAP)-onemli noktalardan biri-ruzgar jeneratorlerinin kurlumas? ve monte edilmesi icin gereken aletler gerekmektedir-yuk kapasitesi 100,200,300 ton olan vincler.
  • Uretilen enerji’nin verilecegi ag?n dizayn?n? yapmak;
  • Is ekipmani’nin maliyeti;
  • Uretilen elektrik miktar?’n?n belirlenmesi,yani musterinin bir y?lda alacag? elektrik miktar? ve 1 kWt/saat guncel fiyatlar?;
  • Periyodik tekrarlanma,maliyet ve verilen onar?m hizmetlerinin dogas?.

MONTAJ VE SERVIS