АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Наши стручњаци ће вам помоћи да срачунате исплативост средстава уложених  у инсталирање ветротурбина: Израчунаћемо: • Финансијску добит • Доток новчаних средстава с дијаграмским приказом ликвидности. • Инвестицију капитала у Квт. • Добит са приказом дијаграма до и после опорезивања. • Производну калкулацију и фактор снаге. Обично се ове анализе раде на период од 20 година, но ми, на Ваш захтев, можемо то урадити на период који хоћете. Ове калкулације су неопходне при обраћању Европском фонду за кредитирање за повратак 20% помоћи код кредитирања. По питању калкулација контактирајте нашу компанију