Usluge

Komercijalno I tehnicko odeljenje: " Green  World Group Ltd. " nudi sledece usluge: 1.Detaljnu pripremu i pojedinacnu analizu za kupca po tipu profila opterecenja, kao i procenu prednosti pri mogucem ucescu na slobodnom trzistu. 2.Saradnju po svim pitanjima koja se odnose na pomoc pri registraciji kupca na slobodnom trzistu elektricne energije. 3.Direktnu ili indirektnu pomoc kod povezivanja sa predstavnikom kompanije u bilo koje vreme, s ciljem da se blagovremeno I adekvatno rese problemi. 4.Postupke testiranja I razmene grafikona, koji pripremaju korisnika za efikasno ucesce na otvorenom trzistu. Cilj je da se pokaze relativna tacnost I kakav je bio disbalans korisnika kao i da se pripremi detaljna analiza prednosti kod ucesca na slobodnom trzistu. 5.Isporuku elektricne energije. 6.Visoku efikasnost  i moderan sistem monitoringa koji omogucava da se u realnom vremenu putem interneta prati potrosnja elektricne energije i finansijski troskovi. 7.Izradu casovnih grafikona. 8.Tehnicki monitoring i resavanje tehnickih problema vezanih za isporuku na teritoriju klijenta s ciljem snabdevanja elektricnom energijom. 9.Analizu Ugovora o stupanju u ERP, s ciljem resavanja konkretnih problema. 10.Analizu sudskih sporova izmedju nasih klijenata i ERP. 11.Konsultacije iz tehnickog i pravnog okvira vezanih za energetski sektor slobodnog trzista. 12.Konsultacije po izgradnji novih objekata ili renoviranju starih.