Raspored isporuka

Dnevna prodaja elektricne energije na slobodnom trzistu realizuje se shodno opterecenju. Nasa kompanija priprema razlicite profile za trgovinu zavisno od opterecenja i potrosnje, u skladu sa zahtevima kupca. Raspored se dostavlja po satnim zahtevima korisnika i to sve vreme u toku 24 sata. Raspored sadrzi podatke proizvodjaca, kupca, dan isporuke a takodje i zahtev u kome stoji potrebna kolicina elektricne energije. Poslovni administrator “kod elektricne energije” je elektroenergetski system operatora (ECO).  Registracija grafikona ECO potvrdjuje isporuku.