Ravnoteza grupe

Uvodjenje “ravnoteznig grupa” omogucava korisnicima da se objedine u grupe, radi smanjenja unutrasnjih disbalansa ili dela (suficita I deficita) I tim samim znacajno smanje iznose uplacene za ravnotezu. Odgovornost za disbalans u grupi pada na koordinatora BG, a takodje i na svakog potrosaca posebno pri cemu ce svaki biti posebno sankcionisan za svoj disbalans.