O nas

O NAS

GREEN WORLD GROUP jest czescia biznes grupy, dzialajacej w sektorze energetycznym i skladajacej sie z 24 firm roznych krajow Unii Europejskiej, a takze Stanow Zjednoczonych, Kanady i Rosji. Grupa skupiona wokol rozwiazywania problemow zwiazanych z  realizacja projektow dotyczacych enegii wiatru. GREEN WORLD GROUP Ltd. pomoze Panstwu w realizacji dowolnego projektu zwiazanego z energia wiatru. Przydomowe elektrownie wiatrowe Rozwiazania dla przedsiebiorstw