Себестойност на инвестицията

При желание на клиента специалисти на фирмата извършват проучвания и изчисления свързани с капиталовложения при  установените (действащи)  ветрогенератори. Ние калкулираме:
  • Финансова печалба
  • Приход на парични средства с използване на диаграми, които показват ликвидността
  • Капиталовложения  в кВт
  • Печалба - като такава може да бъде пресметната с използване на диаграми, както преди, така и след платения данък добавена стойност.
  • Производствени изчисления и фактор мощност
Стандартно изчисленията се правят за период от 20 години. Но според изискванията на клиента проучването може да се направи  за желания период от време. Обработените данни  също така са необходими при кандидатстване в Европейски Фонд за възвращаемост на 20% от стойността на кредитиране.

Свържете се с нашата фирма по въпроси относно изчисление на капиталовложения.