Проекти ——

При проектиране на електроснабдяване чрез експлоатацията на ветрогенератор трябва задължително да се обърне внимание на следните моменти:
  • Доколко ефективна ще бъде употребата на ветрогенератора на даденото място;
  • Доколко са достоверни данните касаещи показателите на вятъра за даденото място (ветроресурсите). Необходими ли са допълнителни изследвания – те като правило се извършват за ветрогенератори с голяма мощност, за да бъде изготвена план сметка за срока на възвращаемост на капиталовложенията.
  • За какви цели ще бъде използвана електроенергията произведена от ветрогенератора: битови, промишлени или ще се продава.
  • Ще бъде ли необходимо резервиране на електроснабдяването с помощта на друг източник на електроенергия.
  • Избор на ветрогенератор от произвежданите днес в промишлеността;
  • План на работния процес (ПРП) – това е доста важен процес - монтаж и установка на ветрогенераторите изисква употребата на специални уреди – кран с товароподемност 100, 200, 400т.
  • Проектиране на мрежата по която ще се предава произведената електроенергия.
  • Стойност на оборудването и на работата.
  • Уточняване на количеството на получената електроенергия, тоест количеството  електроенергия което ще получи клиента за една година. И актуалната себестойност на електроенергията за 1 кВт.
  • Периодичност, стойност и същност на сервизните услуги.
МОНТАЖ И СЕРВИЗ

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.