Монтаж и сервиз

Монтажа на ветрогенераторите се извършва само от фирми със специални сертификати, защото след ремонтните им работи важи гаранцията на завода производител на оборудването или на  самата компания, която е извършила ремонта на ветротурбината.

Освен това, такъв вид работа изисква употребата на специално оборудване, защото височината на мачтата варира от 32 до 120 метра. Точният монтаж на такава височина на тежките едро габаритни части на ветрогенератора : електрогенератора и гондолата, перките и др. е възможен само с помощта на специален кран с голяма товароподемност и с много голяма височина на стрелата. Много често такива кранове е необходимо да бъдат доставени от други места или даже други страни специално за извършване на ремонтния или монтажния процес.

СЕРВИЗ

Всякакъв вид оборудване, особено, енергетическото, ветрогенераторите се нуждае от редовно обслужване. Обикновено то се осъществява два пъти в годината. По време на тези сервизни работи се провежда преглед на регламентираните работи, оглед на оборудването и събиране на данни от процесора относно състоянието на електронното оборудване на турбината.

Ориентировъчна стойност за монтажни работи на ветрогенератори от 600кВт до 800кВт

Проектно-Фундаментни работи (включително материали)

25.000-30.000 Евро

Монтажни работи

15.000-18.000 Евро

Стойност на товарния автокран

Товароспособност на автокрана

625 тон

Излет на рамото

80 м+20 м

Цена за доставка на крана за км.

50-60 Евро

Работен режим за мото/ч.

500-550 Евро

Условия по транспортиране и монтиране се определят с Договор. Транспортиране се осъществява със спец транспорт. Стойността на строително монтажни работи по установка на ветрогенератори зависи от мощността на ветрогенератора, отдалеченост на далекопровода и от релефа на местността. Специалистите на нашата компания ще направят установка бързо и качествено.