Нашата компания предлага нови промишлени ветрогенератри на следните производители:

Кликнете върху снимката за да прегледате технически характеристики.

Необходимо условие за закупуване на ветрогенератор: Финансов инструмент, подтвърждаващ платежоспособност

Производител
Снимка
Модел
Мощност

NORDEX

nordex-turbinenhaus-kl

N 1500KW

RD:77 M HH:80/100/111.5m Tower type:Tubular,Lattice

1500KW

N 2300KW

RD:90 M HH:80/100/105m Tower type: Tubular Latticel

2300KW

TURBOWINDS

T600-48

RD:48m HH:50/55/60m Tower type: Tubular

600KW

ENERCON

5 enercon

E-33

RD:33.4 m HH: 49.04/49.92 Tower type: Tubular steel

330KW

e-44

E-48

RD:48 m HH:50/57/75m Tubular steel and 75m precast concrete

800KW

e-48

E-70

RD:71 m HH:58-113m Tubular steel

2300KW

GE

GE-WIND2

GE 1.5 MW

RD: 77.0 m HH:61.4m/85m Tower type: Tubular steel

1500KW

GAMESA EOLICA

G58-850 kw

RD: 90 m HH: 44/55/65m Tower type: Tubular steel

2000KW

SUZLON

Suzlon64-1250KW

RD:64m HH:65m Tower type:Lattice

1250KW

Suzlon88-2100KW

RD:88 HH:75m Tower type:Tubular steel

2100KW

VESTAS RRB

V39-600KW

RD: 47m HH:50m Tower type:tubular steel

600KW

REPOWER

R2000KW

RD: 82m HH:59/69/80/100m Tower type:Lattice

2000KW

ECOTECNIA
E1300KW RD:62m HH:70-80m Tower type:Lattice
1300KW
DEWIND
dewind
D 2000KW RD: 80m HH:80/100m Tower type:Lattice
2000KW

Срок на производствo на новите ветрогенератори от 6-18 мес. При сключване на договор - авансовото заплащане зависи от количества на поръчаните ветрогенератори, варираща от 30%- 50%.