AERO_SMART5Компактна вятърна стационарна турбина. - максимална ефективност, - лесен монтаж, - отсътствие  на експлоатационни разходи, - висока надеждност, дълъг експлоатационен срок - лека  и компактна, - разполага с буреносна защита. Приложение: - къщи, блокове, - малки промишлени предприятия, - почивни станции, - селско стопанство, - средни хотели. AeroSmart5 – отличава се с високо ниво на изпълнение. За производството са използовани висококачествени материали, което гарантира дългогодишна експлоатация. Технически характеристики:
Генератор асинхронен
Мощност [Вт] 5000
Напрежение [В] 400
Стартова скорост на вятъра [м/с] 3.5
Номинална скорост на вятъра [м/с] 13.5
Ориентация на вятър Автоматична
Количество на рамената в перката 3
Диаметър на генератора [м] 5.1
Параметри [кг] 141