BMP-20Ветрогенратор BMP-20 e създаден по нова технология в различни варианти. Системата за контрол е автоматична. Системата на генератора е на постоянни магнити. Плавна промяна на мощността спрямо вятъра. Не изисква никакви разходи по поддръжка. Технически характеристики:
Наименование на модела BMP-20
Номинална мощност 20 квт
Стартова скорост на вятъра [м/с] 3.5
Номинална скорост на вятъра [м/с] 12
Параметри [кг] 400
Высочина на мачтата [м] 12-18-24
Диаметър на ротора [м] 8.15
Количество на рамената в перките 3
Дължина на рамената в перките [м] 3.65
Параметри на рамената [кг] 20 ( всяко рамо)