Финансиране

Енергоснабдяващите проекти, като правило изискват големи финансови ресурси, които не е винаги удобно да се осигуряват от оборотните средства. Едно от преимуществата при сътрудничество с нашата компания е съдействие на нашите клиенти при търсенето на инвестициии. В случай, че е необходимо сътрудничество и в зависимост от обстоятелствата ние можем да предложим различни механизми на финансиране. Банкови кредити, лизингови условия за придобиване на оборудването, закупуване на част или акции от проекта. А когато GREEN WORLD GROUP Ltd. финансира обект, тогава е задължително изпълнението на 3 условия  „ЗЕМЯ-МРЕЖА-ТАРИФА”:

  • Трябва да има възможност за закупуване или дългосрочно наемане на парцел пригоден за установяване на ветропарк;
  • Трябва да има договор с компанията, управляваща местните електрически мрежи, за присъединяване на ветропарка в качеството му на източник на електроенергия (генерираща мощност);
  • Трябва да бъде определен купувача на електроенергията произведена от ветропарка (местна електрокомпания, администрация и др.). И със нея трябва да бъде сключен договор касаещ изкупуването от нейна страна на електроенергията произведена от ветропарка от друга страна, за период от 10 години в съответствие с актуалните цени за 1 кВт/час.

Финансирането на подобни проекти, се осъществява или с помощта на профилни фондове, или с помощта но инвеститори. За да бъде обсъдена възможността за финансиране на Вашия проект, трябва да се обадите в нашата компания и да ни информирате за подробностите около него. Ние сме уверени, че след съвместни усилия ще намерим правилния изход.

ПРОЕКТИРАНЕ                                 МОНТАЖ И СЕРВИЗ