Често задавани въпроси

Как се осъществява прехвърлянето от съответното Електро Разпределителното дружество / ЕРП/  към Грийн Уърлд Груп ООД ?

Прехвърлянето може да се извърши от Вас чрез подаване на необходимите документи в съответното ЕРП. Това прехвърляне може да бъде извършено и от „Грийн Уърлд Груп“ ООД   ако Вие издадете изрично пълномощно с нотариална заверка, с което упълномощавате дружеството да извърши необходимите действия вместо Вас. Компанията не получава финансови средства за извършване на услугата по прехвърляне  на абоната, с изключение на законно установените държавни такси. Прехвърлянето е само документално, не се налага физически да се сменят електромери или да се променя ел. мрежата.

Кой осъществява поддръжката на електромерите на абоната и мрежата за доставка на ел. енергия?

Мрежата и електромерите на  абоната се поддържат от съответното Електро Разпределителното дружество / ЕРП/ . При настъпили аварии,  може да уведомите ЕРП, което Ви е обслужвало до момента на прехвърляне, телефоните за връзка са валидни и не търпят промяна.

Как се осъществява плащането на сметките за електрическа енергия към „ Грийн Уърлд Груп“ ООД?

Можете да заплатите сметките си за ток по удобен за Вас начин:

- на място в офисът на „ Грийн Уърлд Груп“ ООД
- по банков път (вижте банковите смеките тук >>)
- чрез уеб сайтът на „ Грийн Уърлд Груп“ ООД
- на касите на „Изипей“  АД в цялата страна
- на касите на бензиностанции ОМВ България ООД

Фактурите излизат до 15-то число на месеца, а плащането трябва да се осъществи до 1-во число на следващия месец.

Възможно ли е да останете без електрическо захранване?

Не, не е възможно. По закон доставката на ел. енергия не може да бъде прекъсната независимо от доставчика на абоната. Прекъсване на ел. захранването става единствено, ако абонатът има неплатена сметка за изминал период или поради авария в мрежата на съответното ЕРП.

Кой осъществява отчитането на електромерите?

Отчитането на електромерите се извършва от съответното ЕРП, с периодични проверки от представители на „ Грийн Уърлд Груп“ ООД.

Какво е намалението на сметките Ви за електричество?

Сметките за ел. енергия намалят в зависимост от консумацията на абоната и от вида на потреблението му. Абонатите на „ Грийн Уърлд Груп“ ООД  имат една тарифа за плащане на сметките си за ток.

Какви абонатни номера се използват след промяната на доставчика на електрическа енергия?

След прехвърлянето към „ Грийн Уърлд Груп“ ООД  всеки абонат получава нов абонатен номер, чрез който може да плаща сметките си за ток към доставчика.