Търговският и техническият отдели на “ГРИЙН УЪРЛД ГРУП” ООД предлагат следните услуги:
 1. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел, оценка на ползите от евентуално участие на свободния пазар.
 2. Сътрудничество по всички въпроси, отнасящи се до регистрация на клиента на свободния пазар на електроенергия.
 3. Директна или индиректна връзка с представител на фирмата по всяко време, с цел решаване на възникнали проблеми адекватно и навременно.
 4. Тренировъчна процедура по обмен на графици, която да подготви потребителя за ползотворно участие на свободния пазар. Целта е да се покаже с относителна точност какви биха били небалансите на потребителя и да се изготви прецизен анализ за ползите от участие на свободен пазар.
 5. Доставка на електрическа енергия.
 6. Високо ефективна и съвременна система за мониторинг, чрез която в реално време, през Интернет се следи консумираната енергия и финансовите разходи.
 7. Създаване на почасови графици.
 8. Техническо обследване и решаване на технически проблеми с мерене и захранване на обектите на Клиента с крайна цел доставка на електроенергия.
 9. Анализ на договори за присъединяване с ЕРП-та с цел решение на конкретен проблем.
 10. Анализ на юридически спорове между нашите клиенти и ЕРП-та.
 11. Консултации по техническата и нормативната база в енергетиката, касаеща свободния пазар.
 12. Консултации при изграждане на нови обекти или реконструкция на стари.