Либерализиран пазар

От 1 юли 2007 г. пазарът на електрическа енергия в България е напълно либерализиран, което означава, че всеки краен потребител има законово право сам да избере доставчик на електроенергия. Отварянето на пазара даде възможност на всички крайни потребители /юридически лица/ присъединени към мрежа високо, средно и ниско напрежение, да имат право да сключват сделки по свободно договорени цени. През 2013 г. потребителите присъединени към мрежа високо и средно напрежение бяха задължени да излязат на свободния пазар. Тези от тях , които не сключиха договор с търговец на електрическа енергия автоматично отидоха към доставчик последна инстанция/ДПИ/. Цените по които се продава електрическата енергия от ДПИ са значително по-високи от тези на търговците. Предимството на свободния пазар е, че Ви дава възможност да оптимизирате разходите си за електроенергия чрез двустранен договор с избран от Вас доставчик. С либерализацията на пазара се отделиха процесите на производство, търговия и пренос на електроенергия. Целта е да се подобри на нивото на обслужване, като се стимулира развитието на конкурентна среда. Повече информация относно възможността за покупка на енергия по свободно договорени цени можете да намерите в раздел Услуги.