Графици за доставка

Ежедневната търговия с електроенергия на либерализирания пазар се извършва посредством товарови графици. Нашата фирма изготвя различни профили на товарови графици за потребление, според изискванията на клиента. Графиците представляват почасовата заявка на потребителя за период от 24 часа. Графикът съдържа данни за продавача, данни за купувача, ден на доставка и заявка за необходимите обеми електроенергия. Администратор на дейността „търговия с електроенергия“ е електроенергийният системен оператор/ЕСО ЕАД/. Регистрирането на графиците от ЕСО потвърждава доставката.