Транспортиране

Нашият опит в планиране и транспортиране на товари за целите на ветроенергетиката ни дава основание да се наричаме едни от водещите специалисти в тази област. Изпълнението на такива сложни задачи, които обикновено поставят пред компанията нашите клиенти, изискват специални технически възможности. Нашата компания сътрудничи с най-големите транспортни компании по превоза на едрогабаритно и тежкотоварно оборудване.

Маршрутно Планиране

Всеки проект, който постъпва при нас, се подлага на внимателно проучване. Ние намираме оптимални варианти, свеждаме риска до минимум, разработваме технологии, работим в тесен контакт с пътни служби за получаване на подробна информация относно състоянията на пътищата. Всичко това позволява значително да се намалят разходите за транспортиране на ветрогенератори.