Стартиране на Ваш собствен бизнес

Фирма „Грийн Уърлд Груп“ ООД предлага съдействие за изграждане и стартиране на Ваш собствен бизнес (от малък до голям, по Ваш избор) в България и Европа. Този бизнес може да е от вида на електроцентрала от ВЕИ (с ветрогенератори или с фотоволтаици); цех за производство или преработка на хранителни продукти, включващ и тяхното пакетиране; цех за разфасовка на стоки закупени на едро и пакетирането им в индивидуални опаковки за продажба на дребно; цех за производство на стоки за бита; цех за производство на дрехи и бельо; цех за производство на керамични изделия; цех за производство на битови и промишлени почистващи химически препарати; автомивка и други.

Ако Вие имате от този вид готова бизнес идея за собствен бизнес ( вид и обем на дейността която искате да развивате) ние можем да Ви помогнем да я осъществите съобразявайки се с Вашите изисквания.

В какво се изразява нашата помощ:

  1. Намиране на парцел земя или промишлена постройка в населеното място където искате да развиете Вашия бизнес и промяна на техния статут съобразен с дейността която ще развивате.
  2. В случай, че няма изградена промишлена постройка на намерения парцел земя ще извършим проектиране и изграждане на промишлена постройка от „сандвич“ панели на този парцел земя и нейното узаконяване.
  3. В случай, че има промишлена постройка на парцела земя можем да и извършим при необходимост частичен ремонт.
  4. Изкарване на всички необходими разрешителни за стартиране на Вашия бизнес.
  5. Проектиране и доставка на необходимото оборудване от машини и съоръжения.
  6. Монтаж на доставените машини и съоръжения и въвеждането им в експлоатация.
  7. Изкарване на разрешително за въвеждане на обекта в експлоатация.

В случай, че не Ви достигат финансови средства за стартиране на Вашата бизнес идея за собствен бизнес ние можем да Ви осигурим инвестиционни средства до 50 % от стойността на проекта.

>>> въпросник <<<