РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЕТРОЕНЕРГЕТИКАТА

В Европа е концентрирана 69% от световната електрическа мощност. Италия, Великобритания и Япония например имат инсталирани производители на електроенергия отдаващи по 1000МВт мощност. Около 20% от електричеството на Дания се произвежда от вятъра. Индия през 2005 получава от енергията на вятъра около 3% от цялото количество на потреблението си. Страните от евросъюза през 2005 година също получават от енергията на вятъра около 3% от необходимата ими електроенергия.

Страна

Суммарни монтирани ветрогенератори, в МВт.

Германия 18428
Испания 10027
САЩ 9149
Индия 4430
Дания 3122
Китай 1260
Холандия 1290
Португалия 1000
Австрия 760
Австралия 708
Канада 683
Египет 230

Страна

Въвеждане на нови мощности, в МВт

САЩ 2431
Германия 1808
Испания 1764
Индия 1430
Португалия 500
Китай 498
Австралия 328
Канада 239