Готови проекти

Проекти в България c изградени ветрогенератори
Проект № 1 Обща мощност- 3.675 мВт Местоположение – Югоизточна България Модел на ветрогенратора -Micon, Vestas, Enercon, Nortank
3.675 мВт
Проект № 2 Обща мощност - 3.85  мВт Местоположение - Северна България Модел на ветрогенратора – Nordex, ANBONUS
3.85 мВт
Проект № 3 Обща мощност - 1 мВт Местоположение - Югоизточна България
1 мВт
ветрогенратор
Проект № 4 Обща мощност - 0,600 мВт Местоположение - Югоизточна България Модел на ветрогенратора – Micon
0,600 мВт
ветрогенратор
Проект № 5 Обща мощност - 0,600 мВт Североизточна България Модел на ветрогенратора – Bonus
0,600 мВт
ветрогенратор
Проект № 6 Обща мощност - 0,500 мВт Североизточна България Модел на ветрогенратора – Vestas
0,500 мВт
ветрогенратор
Проект № 7 Обща мощност - 0,300 мВт Местоположение - Югоизточна България Модел на ветрогенратора – Enercon
0,300 мВт
ветрогенратор
Проект № 8 Обща мощност - 0,300 мВт Местоположение - Югоизточна България
0,300 мВт
ветрогенратор
Проект № 9 Обща мощност - 0,285 мВт Местоположение - Югоизточна България Модел на ветрогенраторите - Bonus
0,285 мВт
ветрогенратор
Проект № 10 Обща мощност - 0,260 мВт Местоположение - Югоизточна България
0,260 мВт
ветрогенратор
Проект № 11 Обща мощност - 0,225 мВт Местоположение - Югоизточна България
0,225 мВт
ветрогенратор
Проект № 12 Обща мощност - 0,095 мВт Местоположение - Югоизточна България
0,095 мВт
ветрогенратор
Проекти в Германия с изградени ветрогенератори
Проект № 1 Обща мощност – 1.5 мВт Местоположение – Западна Германия Модел на ветрогенератор - Repower 1.5 мВт
1.5 мВт
Проект № 2 Обща мощност – 1.7 мВт Местоположение – Западна -Германия Модел на ветрогенератори -Vestas V52- 850 кВт x 2 = 1.7 мВт
1.7 мВт
Проект № 3 Обща мощност – 2.3 мВт Местоположение – Западна Германия Модел на ветрогенратора - Enercon E70-2.3 мВт
2.3 мВт
Проект № 4 Обща мощност – 3 мВт Местоположение – Източна Германия Модел на ветрогенератор - GE 1.5 мВт x 2 = 3 мВт
3 мВт
Проект № 5 Обща мощност – 5.2 мВт Местоположение – Североизточна- Германия Модел  на ветрогенратори - Bonus B 62- 1.3 мВт x 4 = 5.2 мВт
5.2 мВт
Проекти в България с издадени разрешителни на различен етап    
Проект № 1 Обща мощност - 3 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 1 бр.
3 мВт
120 kw.tif
Проект № 2 Обща мощност - 3 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 1 бр.
3 мВт
1000 kw.tif
Проект № 3 Обща мощност - 3 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 2 бр.
3 мВт
1200 kw.tif
Проект № 4 Обща мощност - 3,2 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 4 бр.
3,2 мВт
2000 kw.tif
Проект № 5 Обща мощност - 3,6 мВт Местоположение - Североизточна БългарияВетрогенератори: 2 бр.
3,6 мВт
2000 kw.tif
Проект № 6 Обща мощност – 5 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 2 бр.
5 мВт
Проект № 7 Обща мощност - 5 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 2 бр.
5 мВт
3000kw.tif
Проект № 8 Обща мощност – 6 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 3 бр.
6 мВт
3000kw.tif
Проект № 9 Обща мощност - 12 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 15 бр.
12 мВт
Проект № 10 Обща мощност - 13,8 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 6 бр.
13,8 мВт
7200 kw.tif
Проект № 11 Обща мощност -27,6  мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 12 бр.
27,6  мВт
Проект № 12 Обща мощност -52 мВт Местоположение - Североизточна България Ветрогенератори: 21 бр.
52 мВт
Земя подходяща за инсталиране на ветрогенератори
Парцел № 1 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ -7.811 дк с възможност за закупуване на още 1 парцел с площ  11.563 дк
7.8 дк
Парцел № 2 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ - 11 дк
11 дк
Парцел № 3 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ - 28 500 дк
28 500 дк
Парцел №4 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ - 29 671 дк
29 671 дк
Парцел № 5 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ - 30 дк
30 дк
Парцел № 6 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ -72 985 дк
72 985 дк
Парцел № 7 Местоположение - Югоизточна България Категория на земя - 3 Площ - 100 дк
100 дк
Парцел №8 Местоположение - Североизточна България Категория на земя - 3 Площ - 140 дк
140 дк
Проекти с всички разрешителни за фотоволтаични централи в България
Проект № 1 Обща мощност - 0.330 мВп Местоположение - Южна България
0.330 мВп
Проект № 2 Обща мощност - 2.мВп Местоположение - Южна България
2.мВп
Проект № 3 Обща мощност - 2.мВп Местоположение - Североизточна България
2.мВп
Проект № 4 Обща мощност - 2.мВп Местоположение - Югоизточна България
2.мВп
Проект № 5 Обща мощност - 4 мВп Местоположение - Югоизточна България
4 мВп
Проект № 6 Обща мощност - 4 мВп Местоположение-Югоизточна България
4 мВп
Проект № 7 Обща мощност - 5мВп Местоположение – Североизточна България
5 мВп
Проект № 8 Обща мощност37,8 мВп Местоположение – Южна България
37,8 мВп
Проекти с инсталирани фотоволтаични централи в Сицилия
Проект № 1 Обща мощност – 8.7 мВп Местоположение – Сицилия
8.7 мВп
Проекти за електрически централи на биомаса
Проект № 1 Обща мощност – 0,150 мВт с възможност за увеличаване до 0,250 мВт Местоположение – Северна България
За повече информация свържете се с нас
0,150 мВт
Проект № 2 Обща мощност – 0,030 мВт с възможност за увеличаване до 0,180 мВт Местоположение – Южна България
За повече информация свържете се с нас
0,030 мВт
Проекти за водноелектрически централи
Проект № 1 Обща мощност – 2,250 мВт Местоположение – Южна България

За повече информация свържете се с нас

2,250 мВт

 Официални заявки се правят по e-mail

Всички посочени цени са в Евро.