Начини на плащане

Можете да платите сметките си за ток по удобен за Вас начин
(We have a wide number of convenient ways to pay your electricity bills)

 • По банков път / Through bank

  УниКредит Булбанк / UniCredit Bulbank
  IBAN: BG13 UNCR 7000 1518 8567 79 (BGN)
  BIC/SWIFT: UNCRBGSF

  Райфайзенбанк( България) ЕАД / Raiffeisen Bank
  IBAN: BG11 RZBB 9155 1064 3279 12 (BGN)
  BIC/SWIFT: RZBBBGSF

  Юробанк България АД / ( Postbank ) Eurobank Bulgaria AD
  IBAN: BG25 BPBI 7945 1083 7219 01 (BGN)
  BIC/SWIFT: BPBIBGSG

  Първа Инвестиционна Банка АД / First Investment Bank
  IBAN: BG 95FINV91501016323385
  BIC/SWIFT: FINVBGSF
 • На касите на „ИзиПей“  АД  в цялата страна
  (On the cash desks of "EasyPay" AD throughout
  all country.)


 • Чрез сайтът на Грийн Уърлд Груп“ ООД /Through the website of "Green World Group." Ltd

 

В Н И М А Н И Е

 • Нашите търговски представители нямат право да получават пари за съдействие за сключване на договор за получаване на ел.енергия или за инвестиционен договор.

 • Нашите търговски представители нямат право да получават пари за подаване на необходимите документи  пред съответното ЕРП от регулирания към свободния пазар на ел.енергия.