Изработване и доставка на машини и съоръжения

Фирма „Грийн Уърлд Груп“ ООД предлага изработване и доставка на  машини и съоръжения за фармацевтичната, хранително вкусовата и химическата промишленост използвани при:

 • промишлено смесване на суровини във вид на сухи насипни, прахообразни, гранулирани, течни и гъсти продукти
 • осъществяване на кристализация, разтваряне, барботиране, хомогенизация, изпаряване, варене и други процеси.

Предлаганите от нас машини и съоръжения се проектират и изработват от високо квалифицирани специалисти. При изработката се използват комплектуващи елементи на световно известни производители наложили своето качество като марка на пазара. Благодарение на това предлаганото от нас оборудване се отличава с надеждност, проста експлоатация и обслужване.

Предлаганите от нас машини по желание на клиента се снабдяват с:

 • Обезопасяващи ограждения;
 • Контролно-Измервателни Прибори (КИП), цифрови или аналогови изходи за дистанционно управление, светлинна и звукова сигнализация, оборотомер, брояч за броя на оборотите, сензорен TOUCH-панел и други.

Поради широкото приложение на предлаганите машини и съоръжения проектирането и изработката им се извършва в различни варианти и обеми съгласно областта на тяхното приложение и техническите характеристики зададени от заявителя.

Видове предлагано оборудване:

1.Смесители

Предимства на предлаганите видове смесители:

 • Хомогенно смесване на компонентите
 • Минимално време на цикъла за смесване
 • Възможност за смесване на сухи материали с течни компоненти
 • Възможност за херметично изпълнение на смесителя
 • Външните и вътрешните повърхности на смесителя позволяват лесна санитарна обработка
 • Вместимостта на смесителя и бъркалките са изработени от неръждаема стомана или такава предназначена за хранителната промишленост
 • Използване на специален топлоносител позволяващ да се разшири работния диапазон на температурата на нагряване до 160 °С

Смесителите могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Честотен преобразовател за регулиране на оборотите и плавен пуск на разбъркващото устройство
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Система за вакуумно запълване с компонентите
 • Смилащо устройство
 • Пневматично задвижване на разтоварващия люк
 • Електродвигател с взривозащитно изпълнение
 • Система за подгряване и охлаждане на вътрешния обем
 • Допълнителна бъркалка (разбъркващо устройство)
 • Вибрационна система за разтоварване на смесения материал при трудно изпразване
 • Вакуумна помпа

 

А) Смесители за сухи насипни, прахообразни, течни и гъсти продукти

Използват се за бързо и качествено смесване на продуктите, като са особено ефективни при смесването на многокомпонентни смеси, в състава на които има компоненти които се различават значително по обем и физико-механични свойства (плътност, насипност, размери и форма на частиците).

Смесители от този тип намират широко приложение в хранителната, фармацевтичната, химическата, козметичната,  селскостопанската и много други промишлености.

Гравитационния смесител от типа „пияна бъчва“ се използва основно при производство на хранителни продукти като например за приготвяне на хранителни смеси за изпичане, хранителни добавки, подправки и др. При него се избягва негативното влияние на центробежните сили, което гарантира качествено смесване на материалите при минимален разход на ел.енергия и време.

Смесителите от типа лентов, лопатъчен и шнеков позволяват качествено смесване на сухите съставки с течни компоненти, като продуктите могат да са с различна плътност, размер и структура. Този тип смесители са се наложили при производството на различни фуражни смеси.

Плужковия смесител се използва за смесване на пасти с ниска вискозност, насипни, гранулирани, прахообразни материали и компоненти. Преимуществото при него е възможността за смесване на сухи съставки с течни компоненти, като позволява смесване на продукти с различна плътност, размер и структура.

Б) Смесители за вискозни материали

Смесителя диспергатор е предназначен за качествено диспергиране (разтваряне) на твърди компоненти (пигменти, бои и други материали) в течности с цел получаване на емулсии и пасти с висока степен на разтваряне. Той може да работи със сменяеми обемни вместимости, снабден е с механизъм за тяхната фиксация и подемен механизъм с противотежест. Използва се широко при приготвяне на бои, пигментни пасти, емулсии, лепила, козметични продукти. В хранителната промишленост с него се приготвят сладкарски маси и смеси от мазнини за производство на хранителни изделия.

Смесителя с котвена бъркалка и смесителя с котвена и пропелерна бъркалка се използват основно за работа с гъсти, лепкави или пастообразни продукти, процес за обработка на които изисква нагряване до определена температура. Смесителите са оборудвани с риза за отопление и специални нагреватели за нагряване до 160 °С на продуктите. Конструкцията на разбъркващото устройство предотвратява полепване на продуктите по дъното и стените на съда на смесителя, като обезпечава равномерно и качествено смесване. Оборудването се използва основно при производство на растителни продукти, фармацевтични и козметични препарати и разнообразни химически съставки.

 1. Котли за варене на продукти

Предимства на предлаганите видове котли:

 • Хомогенност на смесваните компоненти.
 • Минимално време на цикъла за смесване
 • Възможност за смесване на сухи материали с течни компоненти
 • Възможност за херметично изпълнение на котела
 • Външните и вътрешните повърхности позволяват лесна санитарна обработка
 • Съда за обработка на материала в котела и бъркалките са изработени от неръждаема стомана или такава предназначена за хранителната промишленост
 • Използване на специален топлоносител позволяващ да се разшири работния диапазон на температурата на нагряване на варения материал до 160 °С
 • Вакуумното изпълнение позволява процеса на варене да се извършва при по-ниски температури на кипене, което съществено съкращава времето за приготвяне, съхраняване на полезните свойства на сваряваните материали и намалява вероятността от загарянето на материалите.
 • Повишаване хомогенността на смесваните материали се постига посредством бързоходна пропелерна бъркалка.

Котлите могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Честотен преобразовател за регулиране на оборотите и плавен пуск на разбъркващото устройство
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Система за вакуумно запълване с компонентите за варене
 • Пневматично задвижване на разтоварващия люк
 • Електродвигател с взривозащитно изпълнение
 • Система за подгряване и охлаждане на вътрешния обем
 • Бързо оборотна  бъркалка (разбъркващо устройство)
 • Хомогенизатор

Тези котли се използват при работа с течни, гъсти, лепкави или пастообразни продукти, процеса на обработка на които изисква смесване и нагряване до определена температура. Котела за варене работещ под налягане или вакуум работи при вакуум или при налягане до 4 атмосфери.

Казана на котела е оборудван с размесващо устройство котвен тип, нагревателна риза със специални нагреватели, използването на които позволява нагряване на продукта до 160 °С. Конструкцията на бъркащото устройство предотвратява полепване на продукта по дъното и стените на казана на котела и обезпечава равномерно и внимателно размесване на материалите. Котела за варене с котвена и пропелерна бъркалка се използва за работа с гъсти и лепкави продукти където се изисква допълнително размесване и нагряване до определена температура.

Това оборудване се използва при производство на хранителни продукти, фармацевтични и козметични препарати, както и на различни химически съставки.

 

 1. Химически реактори

Предимства на предлаганите химически реактори:

 • Възможност за смесване на сухи материали с течни компоненти
 • Херметично изпълнение на съда
 • Външните и вътрешните повърхности позволяват лесна санитарна обработка
 • Съда за обработка на материала и бъркалката са изработени от неръждаема стомана или такава предназначена за хранителната промишленост
 • Използване на специален топлоносител позволяващ да се разшири работния диапазон на температурата на нагряване на материала до 160 °С

Химическите реактори могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Лесно снемане на казана за удобство при санитарна обработка
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Система за вакуумно запълване с компонентите
 • Пневматично задвижване на разтоварващия кран
 • Електродвигател с взривозащитно изпълнение
 • Система за подгряване и охлаждане на вътрешния обем
 • Вибрационна система за изпразване на казана при трудно изтичащи материали
 • Устройство за смилане

Химическият реактор служи за провеждане на редица различни химически процеси. Неговата задача е производство на краен продукт от отделните съставки при спазване на всички изисквания на технологичния процес за производство с максимална ефективност. Това оборудване се използва за извършване на голям брой технологични процеси в течна среда, в това число и с използване на агресивни химически разтвори. Химическите реактори се използват за производство на лекарствени препарати, козметични средства, а също и в много други отрасли на съвременната промишленост където технологичния процес изисква загряване, размесване и съхраняване.

Конструкцията на реактора позволява работа както при вакуум така и при налягане до 4 пъти над атмосферното. Нагревателната риза позволява нагряване на продукта до 160 °С.

В зависимост от технологичният процес на производство, химическите реактори може да са ниско, средно или високо налягане, нискотемпературни или високотемпературни, с периодично или непрекъснато действие.

 1. Промишлени бъркалки

Предимства на предлаганите бъркалки:

 • Широко приложение и дълъг живот на работа
 • Хомогенно смесване на компонентите
 • Херметичност на уплътняващите възли
 • Изработване от неръждаема стомана предназначена за хранителната промишленост
 • Удобна за почистване

Промишлените бъркалки могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Честотен преобразовател за регулиране на оборотите и плавен пуск на разбъркващото устройство
 • Устройство за бърз и лесен монтаж и демонтаж
 • Система за подгряване или охлаждане на вала на бъркалката

Дънните и страничните бъркалки, както и бъркалките с магнитен привод се използват в резервоари с големи размери ( до обем 150 м3) за разбъркване и поддържане на оптимална температура на течности (вода, напитки)  или продукти с ниска вискозност (олио, спирт, мляко, вино и др.). При големи обеми на резервоарите се монтират две или повече бъркалки.

Главно преимущество на дънните бъркалки с магнитен привод е, че корпуса на бъркалката се явява част от фланеца (липсват различни видове уплътнения на вала), което гарантира пълна херметичност на резервоара и напълно изключва риска от съприкосновение на вътрешния обем с околната среда. С това се изключва възможността от протичане на материала навън и вероятността от микробиологично заразяване. Разходите за обслужване на бъркалка от този тип са сведени до минимум.

Бъркалките с горен привод се използват за смесване на течности с различна вискозност и при разтваряне на твърди, насипни и гранулирани компоненти в течности. Приложението им е при осъществяване на различни процеси на химическото и фармацевтичното производство например като барботиране, кристализация, разтваряне, изпаряване, хомогенизация и др.

В зависимост от технологията на производство и продукта се избират оптимални параметри на бъркалката, бързоходен и бавноходен привод и типа на бъркалката (котвена, рамкова, пропелерна, турбинна, центрофужна, лопатна или фрезова.

Преимуществото при използване на бъркалките с горен привод е разположението на привода и възела за уплътняване на вала в така наречената „суха зона“, което значително удължава живота на работните възли и опростява съществено техния ремонт и замяна.

 1. Сушилни и изпарители

Предимства на предлаганите сушилни и изпарители:

 • Компактен размер
 • Минимално време на цикъла
 • Използване на специален топлоносител позволяващ да се разшири работния диапазон на температурата на нагряване на материала до 160 °С
 • Херметична вместимост на съда
 • Сушене на материали с крехка структура
 • Изработване от неръждаема стомана предназначена за хранителната промишленост
 • Удобна за почистване

Сушилните или изпарителите могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Честотен преобразовател за регулиране на оборотите
 • Устройство за смилане
 • Хомогенизатор
 • Система за охлаждане на вътрешния обем на казана
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Вибрационна система за изпразване на казана при трудно изтичащи материали
 • Система за вакуумно запълване с компонентите
 • Пневматично задвижване на разтоварващия кран

Вакуумната лопатна сушилна с периодично движение се използва за сушене на съдържащи влага крехки, прахообразни или кристални продукти в условията на вакуум. Сушенето във вакуум позволява да се извършва обработка на термочувствителни продукти, които се разрушават под въздействието на висока температура. Допълнителното монтиране на мелачка позволява да се смилат едрите парчета продукти.

Вакуумният изпарител се използва за производство на концентрати, сгъстяване и варене на продукти в условията на вакуум.

Прилагането на процеса на изпаряване позволява да се увеличи хранителната ценност на продуктите, обезпечавайки при това оптимални условия за тяхното транспортиране и съхранение. Вакуума позволява процесите на сушене, изпаряване и варене да се извършват при много по-ниски температури на кипене, с което се съкращава времето на процеса, съхраняване на полезните свойства на изваряваните материали и намалява вероятността за загаряне на материала.

Оборудването се използва широко в различни отрасли на промишлеността, но преди всичко то влиза в състава на производствените линии за зеленчукови пюрета, плодови пюрета, варене, конфитюри и желета.

 1. Екстрактори

Предимства на предлаганите екстрактори:

 • Изработване от неръждаема стомана, предназначена за хранителната промишленост, на повърхностите контактуващи с материала
 • Херметична вместимост на съда
 • Удобен за почистване

Екстракторите могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Честотен преобразовател за регулиране на оборотите
 • Вакуумна установка
 • Система за вакуумно запълване
 • Пневматично задвижване на разтоварващия кран
 • Хомогенизатор
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Система за подгряване и охлаждане на вътрешния обем

Екстрактора се използва за получаване на екстракти на водна или спиртна основа основно от растителни суровини. Получените екстракти може да бъдат краен продукт или да се използват за по-нататъшна обработка.

За получаване на концентрирани екстракти екстрактора може да се оборудва с нагревателна риза, разбъркващо устройство, вакуумна установка или изпарител.

Екстрактора се използва за производство на  билкови тинктури, сиропи, екстракти и балсами от лекарствени растителни суровини във фармацевтичната и хранителната промишленост.

 1. Диспергатор (Разтворител)

Предимства на предлаганите диспергатори (разтворители):

 • Еднородност на смесваните компоненти
 • Минимална време за смесване на компонентите
 • Частотно регулиране на оборотите и плавен пуск на бъркащото устройство
 • Работа с различни вместимости на съдовете
 • Лесно почистване на външните и вътрешните повърхности
 • Подемен механизъм с противотежест
 • Система за фиксиране на съда с материала
 • Компактна конструкция и лесен монтаж

Диспергаторите (разтворителите) могат да се оборудват по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Система за подгряване и охлаждане на вътрешността на съда
 • Двигател с взривозащитно изпълнение
 • Допълнителна бъркалка
 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи

Диспергаторите (разтворителите) са предназначени за диспергиране (разтваряне) на твърди компоненти (оцветители, бои и други материали) в течности с цел получаване на емулсии и пасти с висока степен на дисперсия.

Използват се широко в химическата промишленост за приготвяне бои, оцветителни пасти, емулсии, лепила, различни козметични продуктов и фармацевтични препарати.

В хранителната промишленост – за приготвяне на сладкарски маси, смеси от мазнини, продукти за хранене и други.

 1. Шлюзови подаващи устройства

Шлюзови подаващи устройства се използват за равномерно разтоварване или дозиране при подаване на сухи насипни, прахообразни, гранулирани или зърнести материали. В зависимост от схемата на технологичния процес те могат да работят с други технологични оборудвания. Те се използват  основно като оборудване което трябва да раздели частта от технологичната линия с високо налягане от тази с ниско налягане на обкръжаващата среда, като при това позволяват подаване или разтоварване на продуктите с минимални пропуски на въздух. Простото и надеждно устройство му позволява ефективна работа в комплект с циклони и различни родове филтриращи устройства.

В зависимост от изискванията към технологичния процес шлюзовото подаващо устройство може да бъде изпълнено в термоустойчиво изпълнение. Размерите и производителността на устройството се изберат съгласно изискванията на клиента.

Производителността на предлаганите шлюзови подаващи устройства са от 3,5 м3/час до 59 м3/час.

 1. Топкова мелница

Предимства на предлаганата топкова мелница:

 • Висока степен на смилане за кратко време на работния цикъл
 • Херметичност
 • Конструкцията на оборудването позволява лесен монтаж и обслужване 

Топковата мелница може да се оборудва по желание на клиента допълнително с принадлежности във всякакъв обем и комплектация:

 • Измиващо устройство с разпръскващи дюзи
 • Вибрационна система за разтоварване на материалите

 

Топковата мелница за сухо смилане се използва за смилане и стриване на твърди материали на прах. Конструкцията на мелницата позволява допълнително смесване на многокомпонентни смеси в процеса на смилане. Барабана на мелницата е направен от неръждаема стомана, което позволява това оборудване да се използва във фармацевтичната, химическата и хранителната промишленост.