Изграждане на соларни, фотоволтаични и отоплителни инсталации

Във връзка с непрестанното нарастване на цената на енергията в световен мащаб и енергийната зависимост на консуматорите , фирма ,,Грийн Уърд Груп,, ООД предлага на своите многобройни клиенти комплексни решения в областа на интегрираните и иновативни технологии за пестене на енергия на базата на соларни и фотоволтаични модули .Системи за отопление базирани на течни , газообразни и твърди горива с подпомагане от ,,Зелени ,, технологии.Фирма ,,Грийн Уърлд Груп ,, ООД предлага енергопестящи системи и комплексни решения за отопление на басейни и цялостна климатизация на битови и обществено -административни сгради. Предлагаме иновативни проекти в сферата на подобряване на средата за живеене базирани на енергонезависими и възобновяеми енергийни източници както и осветителни решения за улично , парково и екстериорно осветление с независимо фотоволтаично захранване.Фирмата е разработила и проекти за оптимизиране на енергийните разходи и в селско стопанското производство и аква културите.Предлаганите решения са базирани на принципа ,,до ключ,, , от предварителното проучване, офериране, проектиране, доставка, монтаж и гаранционно и извън гаранционно обслужване. u15155536
pdf-icon

Ценова оферта