За нас

Компания Green World Group е част от бизнес група, действаща в енергийния сектор, състояща се от 24 компании, от различни страни-членки на Европейския съюз, САЩ, Канада и Русия, с цел решаване на задачи и проблеми касаещи реализацията на проекти за електроснабдяване чрез ветрогенератори на различни обекти в България.

GREEN WORLD GROUP Ltd. поставя пред себе си задача по практическото решение на проблемите със електроснабдяването чрез употребата на ветроенергетически технологии, на клиентите си.

БИТОВИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ПРОМИШЛЕНИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ