ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР

Услуги

Оценка се прави в съответствие с Европейската Експертна Оценка, Глава 11, издание 2003г., с допълнение от 2004г.

В основни линии експертната оценка се състои от:

Оценка на  роторни  рамена в перките.

Оценка на оборудване и електрически компоненти.

Оценка по безопасност и функции на механизма.

Оценка на кулата (мачта) и фундамента.

Обща оценка на самия ветрогенератор.

Вибрационен Анализ

Ние поставяме компактен беззвуков датчик  върху основния лагер, редуктор и генератор, правим анализ на маслото в редуктора, а също така и оценка на предавателната кутия и зъбното зацепване, видео-ендоскопия на лагера. Ние можем да определим повредата на  лагера като използваме  вибрационния  анализ .

Външна визуална оценка на роторните рамена в перката

Необходим е достъп на  техническите средства. Роторните рамена в перката визуално се преценяват  отвън с помощта на стоманени въжета или със специално техническо оборудване. Нашите експерти предлагат това да се прави с помощта на техническо оборудване.

Забележка

В случай на прилагане на технически средства или стоманени въжета, не се използват подемни приспособления. Нашите експерти са достатъчно квалифицирани и подхождат професионално. Тяхната квалификация се потвърждава с FISAT сертификати.

Оценка по анализ на маслото:

Износване на металните повърхности, примерно: желязо, хром, калай, алуминий, никел, мед, олово, барий, бор.

Добавка към смазочното масло: калций, магнезий, цинк, фосфор, барий, бор.

Замърсяващи примеси: силикон, калий, сода, вода в %.

Оценка на маслото: разтегливост + 40 +100 индекс на разтегливост, окисление.

Анализ на оптичната частица: с пресмятането на частиците.

Видео-ендоскопия

Видео-ендоскопията се прави в редуктора и лагера. Резултатът от работата може да бъде детайлизиран ако резултатите от  вибрационния анализ са достъпни. В съответствие с  показанията ние правим  видео-ендоскопия.

Необходими документи за извършване на инспекционна проверка

Разрешения/ Сертификати, включително всички приложения и допълнения.

Разрешение за строителство.

Промишлено-експлотационно пресмятане.

Техническо обслужване.

Изчисления от  предишни оценки.

Тези  документи са необходими поне 2 седмици преди да започне Оценката.