ЕКОЛОГИЧЕН АСПЕКТ ВЪВ ВЕТРОЕНЕРГЕТИКАТА

ЕКОЛОГИЧЕН АСПЕКТ ВЪВ ВЕТРОЕНЕРГЕТИКАТА

ШУМ

Ветро-енергетичните съоръжения произвеждат два вида шум:
  • механически шум (шум от работата на механически и електрически компоненти)
  • аеродинамичен шум (шум от взаимодействието на  ветрения поток с перките на съоръжението)

Източник на шума

Ниво на шума, дБ.

Болезнен праг на човешкия слух 120
Шум от турбина на реактивен двигател, разстояние 250 м. 105
Шум от канго, разстояние 7 м. 95
Шум от камион, при скорост 48 км/ч, на разстояние от него 100 м. 65
Шумов фон в офис 60
Шум от лека кола при скорост 64 км/ч 55
Шум от ветрогенератор на разстояние 350 м. 35-45
Шумов фон през ноща в село 20-40
Законите приети във Великобритания, Германия, Холандия и Дания, ограничават нивото на шума произлизащ от работещ ветроенергетично съоръжение до 45 дБ през деня и до 35 дБ през ноща. Минималното разстояние от съоръжението да жилищни сгради - 300 м.