ВЕТРОПЕРСПЕКТИВИ

Правителството на Канада има поставена цел до 2015 година да произвежда 10% от изразходваната си електроенергия чрез ветропаркове( от енергията на вятъра). Европейския съюз има поставена цел до 2010 година да монтира ветрогенератори с обща мощност 40 000 МВт. В Испания към 2011 година ще бъдат монтирани ветрогенератори със обща мощност 20 000 МВт. Китай ще монтира към 2020 година ветрогенератори с обща мощност 20 000 МВт. Индия към 2012 година ще увеличи 4 пъти своите вятърни мощности в сравнение със 2005 година. Към 2012 година ще бъдат построени нови ветроелектростанции с мощност 12 000 МВт.. Новая Зеландия планира да произвежда 20% от енергията си от енергията на вятъра. Великобритания да произвежда 10% от енергията си от енергията на вятъра Египет - към 2010 година ще изгради ветрогенератори с обща мощност 850 МВт. Международната Енергетична Агенция прогнозира International Energy Agency (IEA) прогнозира, че към  2030 година световното търсене(нужда) касаещо ветроенергетиката ще бъде 4 800 ГВт.
 Икономически аспекти на ветроенергетиката
Себестойност на електроенергията Себестойността на електричеството, произвеждано от ветрогенераторите, зависи от скоростта на вятъра. Скорост на вятъра - Себестойност (за САЩ, 2004 год) 7,16 м/с - 4,8 цента/КВт.ч. 8,08 м/с - 3,6 цента/КВт.ч. 9,32 м/с - 2,6 цента/КВт.ч. За сравнение себестойността на електричеството произвеждано от другите видове електростанции в САЩ е 4,5-6 цента/кВт.ч. Средната стойност на електричеството в Китай е 4 цента/кВт.ч. При удвояване на установените мощности от ветрогенерацията себестойността на произвежданото електричество пада със 15%. Очаква се, че себестойността ще се понижи с 35-40% към края на 2006г. В началото на 80-те години стойността на вятърното електричество е била  $0,38. През март 2006 година Earth Policy Institute (САЩ) побликува информация за това,че в два района в САЩ стойността на вятърната електроенергия е станала по-евтина от стойността на традиционната електроенергия. През есента на 2005 година поради ръста на цените, на природния газ и въглищата стойността на вятърната електроенергия е станала по евтина от стойността на електроенергията произвеждана от традиционните източници. Компаниите Austin Energy (Тексас) и Xcel Energy (Колорадо) първи започнали да продават електроенергия, произвеждана от вятъра, по-евтино, от електроенергията произвеждана от традиционните източници. Meurthe_es_Moselle_2_1[1]