Ветров потенциал

Измервания от метео мачта

Ветровия мониторинг (проучване)  -  това е процес за събиране на данни за скорост на вятъра на място, планирано за установяване на Ветро-Енергийно Устройство (ВЕУ). Данните от изследванията на местните метеорологични служби не са съвсем подходящи за тази цел, тъй като същите осъществяват събиране на информация и сведения на недостатъчна височина. За конкретно място, където трябва да се постави ВЕУ се изисква много по-прецизно събиране на данни и по-точна информация. Замерването трябва да се прави на височина от 30 метра и нагоре. Към настоящия момент има 2 варианта за ветровия мониторинг:
  1. Стандартен: Установяване на мачта с височина от 30 метра и нагоре, оборудвана със специален анемометър и уред за събиране и предаване на данни. Необходимото време за измерване и събиране на информацията е 365 дни.
  2. Нестандартен: Използване иновативни метеоспътникови технологии (от Европейската Асоциация).
Нашата фирма предлага да се възползвате точно от този метод, тъй като той е достъпен на територията на цялото земно кълбо, във всяка една държава и във всеки регион. Освен това не се налага да чакате цяла година. Поръчвайки ветров бюлетин за период от 1 или 2 години назад, вие ще получите максимално точен график в продължение на 5 дни. Това значително ще ускори строителството на Ветро-Енергийна Система (ВЕС). Фирмата ни разполага с такава възможност за наши потенциални клиенти. Най-важното е, че методът е неколкократно  по-евтин от традиционния. Въз основа на тази информация се извършват точни изчисления за количеството на електроенергия, която ще даде ВЕУ и сроковете за възвращаемост на инвестициите. Данните на мониторинга могат да послужат като сериозно основание за инвестиционни предложения или кредитиране.